Dzisiaj jest wtorek, 5 marzec 2024 roku. Jest godzina 2:18
 

Strona startowa > Uslugi biznesowe > Uslugi > Informacje o stronie
Adreshttp://komorniknapradze.pl
Tytuł stronyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Dorota Licho
Słowa kluczowekomornik na pradze
KategoriaUsługi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Dorota Lichograj może prowadzić postępowania w następującym zakresie: - eksmisja (opróżnienie lokalu, wydanie lokalu mieszkalnego oraz użytkowego) - wprowadzenie w posiadanie - wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości - wydanie pasa gruntu - dokonanie postępowania zabezpieczającego, na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia - dokonanie postępowania egzekucyjnego - zajęcie nieruchomości, zajęcie ruchomości, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, zajęcie wierzytelności - egzekucja z innych praw majątkowych ( zajęcie udziałów, zajęcie akcji, jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy inwestycyjnych, egzekucja z praw autorskich) - spis inwentarza - sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia - doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty - na wniosek organizatora licytacji ? sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty - egzekucja odebrania rzeczy - wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym - wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego

Publikacje